Home / About Root141

About Root141

ROOT141 LÀ AI……?

ROOT141.COM Mục tiêu của các bạn hacker nói chung, và Hack Game nói riêng, là bằng cách nào đó tạo lợi thế cho riêng mình 1. Hack là gì? Hack Game bản thân nó không phải là một từ xấu, mà thật ra để chỉ những người hiểu rõ cách làm việc …

Read More »